Xác thực sinh trắc học khoản tiền 10 triệu đồng trở lên: Sẽ giảm tội phạm an ninh mạng
Việc phải xác thực sinh trắc học với khoản tiền 10 triệu đồng trở lên từ ngày 1/7 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) được cho là sẽ hạn chế được tội phạm trong thanh toán.