VAMC chính thức đưa vào hoạt động Sàn giao dịch nợ
Hôm nay (15/10/2021), Công ty TNHH Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) tổ chức lễ công bố đưa Chi nhánh Sàn giao dịch nợ đi vào hoạt động chính thức.