Kiến nghị doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép mua, bán vàng miếng
Hiệp hội kinh doanh vàng Việt Nam (VGTA) kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét giao cho NHNN bán vàng miếng SJC và cho cả các doanh nghiệp được NHNN cấp giấy phép mua- bán vàng miếng chỉ để trực tiếp bán cho người dân.