Phát hành trái phiếu giảm 60%, có 308.000 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn năm 2023
Trong tháng 11/2022, một số doanh nghiệp rục rịch phát hành trái phiếu trở lại song vẫn vắng bóng trái phiếu bất động sản.