Từ 1/1/2022: Thẻ từ xuất hiện giao dịch giả mạo, ngân hàng sẽ không chịu trách nhiệm?
Quy định mới ban hành được cho là nhằm thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi thẻ từ sang thẻ chip và đảm bảo công bằng cho các ngân hàng, các tổ chức tài chính đã thực hiện chuyển đổi.