Gánh nặng trả nợ trái phiếu vẫn đè nặng doanh nghiệp bất động sản năm 2024
Trái phiếu bất động sản đáo hạn năm 2024 là gần 155.000 tỷ đồng, trong khi năng lực tài chính của các doanh nghiệp tổ chức phát hành còn yếu, dự đoán các chủ đầu tư sẽ gặp khó trong việc thực hiện các nghĩa vụ nợ.