Ra Tết gửi tiền ngân hàng nào lãi suất cao nhất?
Mặt bằng lãi suất tiền gửi sau Tết có điều chỉnh nhẹ ở kỳ hạn trên 1 năm, song các nhà băng vẫn duy trì mức cao, tối đa 9,5%/năm. Song áp lực lãi vay khó sớm giảm.