Tỷ giá sẽ đảo chiều vào năm 2022, doanh nghiệp cần biện pháp phòng vệ
Ông Ngô Đăng Khoa, đại diện nhóm nghiên cứu HSBC Việt Nam cho rằng, tỷ giá USD/VND có sẽ tiếp tục xu hướng giảm đến cuối năm nay, song có khả năng đảo chiều vào năm 2022.