Công bố xuất khẩu lô bưởi Việt Nam đầu tiên đi Mỹ
Lễ công bố xuất khẩu lô bưởi đầu tiên của Việt Nam sang Mỹ diễn ra tại Bến Tre vào ngày 28/11/2022.