Sầu riêng Việt đe dọa vị thế top 1 của sầu riêng Thái Lan tại Trung Quốc
Lợi thế vận chuyển khiến sầu riêng Việt Nam ngày càng gia tăng “miếng bánh thị phần” tại Trung Quốc.