Việt Nam là nhà cung cấp sầu riêng lớn thứ 2 vào Trung Quốc
Việt Nam cung cấp sầu riêng lớn thứ hai vào Trung Quốc, với sản lượng 10 tháng 2023 đạt 452.000 tấn trị giá 1,94 tỷ USD, tăng 3.190% về lượng và tăng 3.101% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.