TP.HCM: Giải ngân vốn đầu tư công thấp đáng báo động
Qua 7 tháng của năm 2022, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của TP.HCM mới đạt 26%. Từ nay đến cuối năm, Thành phố tiếp tục đốc thúc bằng nhiều giải pháp để giải ngân đạt trên 95%.