Đầu tư
Quảng Nam có 53 dự án du lịch ven biển còn hiệu lực
Hoàng Anh - 03/04/2024 10:10
Trong tổng số 58 dự án du lịch ven biển, tỉnh Quảng Nam đã thu hồi 5 dự án, còn lại 53 dự án có hiệu lực.

Thông tin về các dự án du lịch ven biển trên địa bàn tỉnh, ông Nguyễn Hưng – Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh Quảng Nam, cho biết, đến hiện tại tỉnh Quảng Nam có 58 dự án du lịch ven biển. Tỉnh đã thu hồi 5 dự án và chỉ còn 53 dự án đủ hiệu lực để tiếp tục triển khai.

Theo ông Nguyễn Hưng, những dự án du lịch ven biển được đầu tư, đi vào hoạt động, không chỉ thúc đẩy phát triển ngành du lịch, mà còn đóng góp lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh.

Hiện Quảng Nam có 26 dự án du lịch ven biển đã đi vào hoạt động, góp phần lớn vào thu hút du khách cho du lịch tỉnh. Công suất sử dụng phòng của các cơ sở du lịch ven biển bình quân cuối tuần là trên 80%, trong tuần là trên 60%...

Các dự án du lịch ven biển đã đóng góp lớn cho ngành du lịch tỉnh Quảng Nam.

Tuy nhiên, vẫn còn một số dự án du lịch ven biển triển khai không đảm bảo tiến độ, do vướng mắc về công tác bồi thường; thủ tục triển khai đầu tư dự án kéo dài, khó khăn trong sản xuất kinh doanh…

Theo ông Hưng, Tỉnh đã có những văn bản chỉ đạo để giải quyết các dự án chậm tiến độ, trong đó có những dự án du lịch ven biển.

Được biết, năm 2023, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Công văn chỉ đạo tháo gỡ, giải quyết đối với từng nhóm vấn đề các dự án chậm tiến độ; phấn đấu xử lý, giải quyết dứt điểm các dự án chậm tiến độ trước ngày 31/12/2024.

UBND tỉnh yêu cầu tăng cường trách nhiệm trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động đầu tư.

Ngoài ra, kiên quyết tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ, không để phát sinh thêm các dự án chậm tiến độ trên địa bàn; đồng thời, tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan trong công tác quản lý nhà nước dẫn đến chậm tiến độ triển khai các dự án đầu tư và các tồn tại, vướng mắc, kéo dài, phát sinh…

Tin liên quan
Tin khác