Đầu tư
Chủ tịch Cần Thơ chỉ đạo đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2024
Trúc Giang - 03/04/2024 16:35
Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ chỉ đạo đảm bảo việc phân bổ vốn chặt chẽ, kịp thời, tuân thủ quy định và phấn đấu tỷ lệ giải ngân chung của Thành phố năm 2024 đạt trên 95% kế hoạch vốn giao.

Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trần Việt Trường vừa ký ban hành Công văn số 1166/UBND-XDĐT về việc tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ yêu cầu Giám đốc sở; Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành thành phố; Bí thư, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND quận/huyện theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ được pháp luật quy định, khẩn trương rà soát, quán triệt, thực hiện có hiệu quả ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, đảm bảo việc phân bổ vốn được chặt chẽ, kịp thời, tuân thủ quy định và phấn đấu tỷ lệ giải ngân chung của thành phố đạt tỷ lệ cao nhất (đạt trên 95%) kế hoạch vốn giao (tính hết niên độ ngân sách năm 2024).

Cầu Trần Hoàng Na bắc qua sông Cần Thơ, nối liền 2 quận Ninh Kiều và Cái Răng sẽ được đưa vào sử dụng trước dịp lễ 30/4/2024. Ảnh: Nguyễn Văn Dương

Trong quá trình triển khai thực hiện, Thủ trưởng các cấp, các ngành tăng cường công tác kiểm tra, phối hợp chặt chẽ, tháo gỡ kịp thời các vướng mắc, điểm nghẽn về cơ chế, chính sách (nếu có), thủ tục đầu tư, phân bổ vốn, thanh toán, giải ngân, mặt bằng thi công,... các nội dung vượt thẩm quyền, có báo cáo, đề xuất cụ thể, trình cấp thẩm quyền xem xét, giải quyết kịp thời.

Thủ trưởng các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư/chủ dự án, quản lý dự án, chịu trách nhiệm toàn diện trước Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố về kết quả giải ngân của đơn vị mình.

Người đứng đầu UBND TP. Cần Thơ giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Cần Thơ và các đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND thành phố triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 trên địa bàn thành phố các nội dung theo thẩm quyền, phát huy các mặt tích cực, chấn chỉnh kịp thời các tồn tại, hạn chế thời gian qua, báo cáo về bộ, ngành trung ương theo quy định.

Theo số liệu báo cáo từ Kho bạc nhà nước TP. Cần Thơ, tính đến ngày 25/3/2024, tỷ lệ giải ngân của thành phố đạt 15,64% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 18,5% kế hoạch HĐND thành phố giao (cao hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung toàn quốc).

Tin liên quan
Tin khác