Hạ tầng vùng Đông Nam bộ dần được gỡ “nút thắt”
Một loạt dự án hạ tầng giao thông kết nối các tỉnh vùng Đông Nam bộ chuẩn bị được khởi công, dần gỡ “nút thắt” về hạ tầng cho vùng kinh tế trọng điểm này.