CEO AZA Travel Nguyễn Tiến Đạt: Lữ hành ngủ đông, vẫn phải sẵn sàng phản công
Để “sống chung với Covid-19”, CEO AZA Travel Nguyễn Tiến Đạt cho rằng, các công ty du lịch cần có phương thức quản trị linh hoạt, lúc ngủ đông vẫn phải sẵn sàng “phản công” khi dịch được kiểm soát.