Tin mới về Covid-19 ngày 27/1: Hỏa tốc đề nghị không “ngăn sông cấm chợ”
Bộ Y tế đề nghị các tỉnh, thành phố tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong nước về quê dịp Tết, không "ngăn sông cấm chợ".