Thế giới đang chệch hướng các mục tiêu phát triển bền vững
Một báo cáo toàn cảnh của của Liên hợp quốc cho thấy thực trạng đáng báo động: thế giới đang đi chệch hướng hầu hết các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDG) đã được Liên hợp quốc thông qua năm 2015.