Doanh số bán ô tô tháng 1/2024 giảm 50% so với tháng 12/2023
Trong tháng 1/2024, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 19.243 xe, giảm 50% so với tháng 12/2023, dù có tăng 11% so với tháng 1/2023.