Singapore “được nhiều hơn mất” khi độc quyền concert của Taylor Swift
Doanh thu đến từ hoạt động du lịch và các khoản chi tiêu đi kèm của du khách đã vượt qua số tiền mà Singapore dùng để tài trợ cho concert của nữ ca sĩ Taylor Swift.