Diễn đàn WEF 2022: Các nhà hoạch định chính sách toàn cầu thảo luận về cách ổn định kinh tế
Phiên thảo luận về triển vọng kinh tế toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) vừa diễn ra trực tuyến từ Davos (Thụy Sĩ).