Bước vào tháng cuối năm, "cơn lốc" điều chỉnh mục tiêu năm xuất hiện
Một tháng nữa là năm 2022 sẽ kết thúc. Thời điểm này, nhiều doanh nghiệp đã ước lượng được tương đối kết quả kinh doanh năm nay. Vì vậy, "cơn lốc" điều chỉnh mục tiêu năm xuất hiện.