Áp lực về cải thiện năng lực tài chính của Lilama
Lãi vay lớn, gánh nặng trích lập dự phòng các khoản phải thu và chi phí thuế cao đã bào mòn đáng kể lợi nhuận của Lilama trong bối cảnh nguồn công việc sụt giảm.