MWG và “ván cược” mạo hiểm 7 năm ở Bách hóa xanh
Thử nghiệm và sẵn sàng “đập đi xây lại”, lợi nhuận trực tiếp (bao gồm khấu hao cửa hàng) của hệ thống Bách hóa xanh thuộc Công ty cổ phần Thế giới Di động (MWG) đã dương ở cấp độ công ty trong tháng 10/2022. Lời hẹn hòa vốn chưa đạt được trong năm nay, mà tiếp tục lùi sang quý IV/2023.