One Capital Hospitality muốn sở hữu trực tiếp Kem Tràng Tiền
Thay vì sở hữu gián tiếp thông qua công ty con, CTCP One Capital Hospitality (mã OCH – sàn HNX) muốn sở hữu trực tiếp tại Kem Tràng Tiền và Bánh Givral.