Tổng công ty Sông Đà huy động 350 tỷ đồng từ trái phiếu có tài sản bảo đảm
Tổng công ty Sông Đà (UPCoM: SJG) vừa công bố Nghị quyết thông qua phương án phát hành 3.5 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu trong quý IV/2021.