KienlongBank: Lợi nhuận quý III tăng 74% nhờ hoàn nhập dự phòng, lãi 9 tháng tăng gấp 6 lần
Ngân hàng TMCP Kiên Long (mã KLB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2021 với lợi nhuận 9 tháng tăng gấp 6 lần cùng kỳ năm 2020.