Bình quân mỗi tháng, Dược Hậu Giang lãi ròng hơn 67 tỷ đồng
Luỹ kế 9 tháng đầu năm nay, Công ty cổ phần Dược Hậu Giang (HoSE: DHG) ghi nhận lợi nhuận sau thuế gần 605,8 tỷ đồng, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm ngoái.