Bất động sản quý IV/2022 quá khó, PDR lỗ ròng 267 tỷ đồng
Song song với việc tái cấu trúc tài chính thông qua việc giảm nợ vay trái phiếu, PDR cũng thay đổi danh mục sản phẩm, tập trung nhiều hơn cho các dự án bất động sản dân dụng.