Thủ Đức House chào bán hơn 162 triệu cổ phiếu, kỳ vọng thu khoảng 1.726 tỷ đồng
Thủ Đức House (HoSE: TDH) sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 về kế hoạch chào bán hơn 162 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư chiến lược.