Gỗ An Cường muốn tăng vốn, chuyển sang niêm yết sàn HoSE
Tân binh sàn UPCoM sắp họp ĐHĐCĐ bất thường bàn chuyện chuyển sàn. An Cường có kế hoạch tăng vốn mới, dù từng lên phương án mua lại cổ phiếu và giảm vốn điều lệ.