PV Coating kéo dài chuỗi thua lỗ sang quý thứ tư liên tiếp
Thiếu công việc tại các dự án lớn trong nửa đầu năm 2020 đã khiến Công ty cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam (PV Coating) thua lỗ 4 quý liên tiếp.