Thời sự
[Infographic] Phòng chống dịch Covid-19 tại các điểm tổ chức bầu cử
ĐT - 23/05/2021 06:49
Để tăng cường phòng chống dịch Covid-19, các điểm tổ chức bầu cử đảm bảo: thông thoáng, cử tri tham gia bầu cử đi ra và vào theo một chiều, thực hiện bầu cử theo cụm dân cư và theo thời gian…

.

Tin liên quan
Tin khác