Thời sự
[Longform] TS. Trần Công Trục: Giữ được “cửa”, thì “nhà” mới yên
Huy Hào - Hồ Hạ - 02/09/2019 09:09
“Đồng bằng là nhà, mà biển là cửa. Giữ nhà mà không giữ cửa có được không? Kẻ gian tế sẽ vào chỗ nào trước? Nó vào ở cửa trước” - nhắc lại lời Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện tại Hội nghị Cán bộ cải cách miền biển ngày 10/4/1956, TS. Trần Công Trục, nguyên Trưởng ban Ban Biên giới Chính phủ nhấn mạnh ý nghĩa sống còn của việc bảo vệ vùng biển - “cánh cửa” của quốc gia trong câu chuyện với Báo Đầu tư.
Tin liên quan
Tin khác