Doanh nghiệp
Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng chuẩn bị chạy tin cậy 72 giờ
Hoàng Nam - 12/08/2022 17:37
EVNGENCO1 đang chỉ đạo, đôn đốc Ban quản lý Dự án Nhiệt điện 3 thực hiện quyết toán vốn đầu tư xây dựng của dự án Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng.

Trong tháng 7/2022, các đơn vị của Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) đã chủ động kiểm soát thiết bị và đăng ký bảo dưỡng nhằm nâng cao chất lượng thiết bị, góp phần giúp các nhà máy vận hành ổn định, đáp ứng yêu cầu huy động của Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia. Tần suất nước về các hồ thủy điện của Tổng công ty tiếp tục duy trì tốt.

Công tác cung ứng than cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất, hầu hết các nhà máy nhiệt điện của Tổng công ty luôn đạt mức dự trữ than tối thiểu, đảm bảo an toàn cho vận hành.

Tổng sản lượng điện EVNGENCO1 sản xuất được trong tháng 7/2022 là 2,73 tỷ kWh, đạt 117,6% kế hoạch được giao; lũy kế 7 tháng đầu năm, EVNGENCO1 sản xuất 18,3 tỷ kWh, đạt 60,8% kế hoạch năm 2022. Phần lớn các nhà máy điện đều đạt và vượt sản lượng điện được giao trong tháng.

Các dự án đầu tư cũng đang triển khai theo tiến độ được giao. Tính đến hết tháng 7, khối lượng thực hiện đầu tư xây dựng của EVNGENCO1 đạt 62,1% và giá trị giải ngân đạt 62,9% kế hoạch năm 2022 (bao gồm giải ngân cho khối lượng thực hiện của năm trước).

Dự án Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng đang chuẩn bị các điều kiện để chạy tin cậy 72h, tiến tới nghiệm thu hết giai đoạn bảo hành. EVNGENCO1 cũng đang tiến hành công tác chuẩn bị đầu tư các dự án khác nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, cơ bản bám sát tiến độ được duyệt.

Công tác chuyển đổi số được EVNGENCO1 tiếp tục triển khai thực hiện, tập trung trong các lĩnh vực tạo nền tảng số, quản trị, sản xuất, đầu tư xây dựng, tài chính kế toán… Trong tháng 7/2022, Tổng công ty đã hoàn tất công tác chuẩn bị tổ chức 02 cuộc thi về chuyển đổi số dành cho người lao động đang công tác tại EVNGENCO1, trong đó cuộc thi trắc nghiệm kiến thức về chuyển đổi số trên mạng Internet diễn ra từ ngày 01/8/2022.

Đối với công tác ứng phó với thiên tai, EVNGENCO1 đã và đang chỉ đạo sát sao các đơn vị chuẩn bị kỹ lưỡng để đảm bảo vận hành an toàn các tổ máy phát điện, hoàn thành mục tiêu cắt giảm lũ, hạn chế thiệt hại cho người dân khu vực hạ du.

Tháng 8/2022, nhiệm vụ được EVNGENCO1 đặt lên hàng đầu là sản xuất 2,018 tỷ kWh, trên cơ sở tăng cường công tác sửa chữa bảo dưỡng, đảm bảo cung cấp than cho sản xuất điện với các nhà máy nhiệt điện và vận hành ổn định, tuân thủ các quy định về quy trình vận hành liên hồ chứa với các nhà máy thuỷ điện. EVNGENCO1 cũng sẽ tiếp tục duy trì có hiệu quả các giải pháp để vận hành các nhà máy thủy điện an toàn trong mùa mưa bão, góp phần phòng, chống, giảm nhẹ thiệt hại do bão lũ cho người dân khu vực hạ du.

Tin liên quan
Tin khác