Doanh nghiệp
5 tháng, doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường đã cao hơn số rút lui
Khánh Linh - 26/05/2024 07:56
Thông tin cập nhật từ Cục quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đã có 98.825 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường trong 5 tháng đầu năm 2024.
Tỷ lệ doanh nghiệp chọn lĩnh vực vận tải kho bãi tăng cao nhất trong số doanh nghiệp đăng ký mới trong 5 tháng đầu năm 2024

Con số 98.825 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường trong 5 tháng đầu năm đã tăng 4,1% so với cùng kỳ năm 2023, gấp 1,2 lần mức bình quân giai đoạn 2019-2023 (83.109 doanh nghiệp). 

Đặc biệt, con số này đã cao hơn tổng số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong 5 tháng. Cụ thể,  5 tháng có 97.299 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2023. 

Tháng 5/2024 có 13.207 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và 6.749 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Tháng 5/2024 ghi nhận 11.391 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Trong số doanh nghiệp gia nhập, tái gia nhập thị trường, có 64.758 doanh nghiệp thành lâp mới, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2023.

Số vốn đăng ký thành lập trong 5 tháng năm 2024 đạt 601.220 tỷ đồng, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2023.

Tuy nhiên, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 5 tháng năm 2024 là 1.268.105 tỷ đồng (giảm 9,0% so với cùng kỳ năm 2023). Có 18.567 doanh nghiệp đang hoạt động đăng ký tăng vốn trong 5 tháng năm 2024 (giảm 12,1% so với cùng kỳ năm 2023). Số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp đang hoạt động đạt 666.885 tỷ đồng (giảm 19,2% so với cùng kỳ năm 2023).

Mặc dù vậy, thông tin tích cực là vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 5 tháng năm 2024 đạt 9,3 tỷ đồng, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm 2023.

Có 10/17 ngành có số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm 2023, trong đó đứng đầu là vận tải kho bãi (tăng 20,8%); Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy (tăng 11,2%); Sản xuất phân phối, điện, nước, gas (tăng 9,4%)...

Trong các ngành có số lượng doanh nghiệp thành lập mới giảm so với cùng kỳ năm 2023, hai ngành có tốc độ giảm lớn nhất là dịch vụ lưu trú và ăn uống (giảm 15,1%) và y tế và hoạt động trợ giúp xã hội (giảm 16,2%)…

Doanh nghiệp thành lập mới đa phần có quy mô nhỏ (từ 0 - 10 tỷ đồng) với 59.729 doanh nghiệp (chiếm 92,2%, tăng 5,0% so với cùng kỳ năm 2023), chủ yếu thuộc nhóm ngành dịch vụ với 48.685 doanh nghiệp, chiếm 75,2% tổng số doanh nghiệp thành lập mới, tăng 4,6% so với năm ngoái.

Có 5/6 khu vực trên cả nước đều có số doanh nghiệp đăng ký thành lập tăng so với cùng kỳ năm 2023, trừ khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung.

Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 5 tháng năm 2024 là 426.381 lao động, tăng 5,0% so với cùng kỳ năm 2023.

Tình hình doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong 5 tháng năm 2024:
+ 97.299 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2023.
+ 66.072 doanh nghiệp chọn tạm ngừng kinh doanh, tăng 19,7% so với cùng kỳ năm 2023.
+ 23.262 doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể, giảm 8,8% so với cùng kỳ năm 2023.
+ 7.965 doanh nghiệp giải thể, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm 2023.
Nguồn: Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
Tin liên quan
Tin khác