Tài chính - Chứng khoán
Angimex đưa ra 4 phương án xử lý chậm trả lãi 2 gói trái phiếu
Duy Bắc - 08/11/2023 09:27
CTCP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex, mã AGM - sàn HoSE) thông qua kế hoạch xử lý lỗ luỹ kế, chậm trả lãi gốc hai gói trái phiếu và bổ sung vốn lưu động.

Ngày 6/11, Công ty Angimex thông qua phương án khắc phục nguy cơ lỗ luỹ kế vượt vốn điều lệ thực góp. Trong đó, phương án 1, Công ty sẽ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; và phương án 2, công ty sử dụng quỹ đầu tư phát triển và quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu để bù đắp lỗ luỹ kế.

Công ty cho biết thêm sẽ uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thứ tự ưu tiên triển khai các phương án điều chỉnh/sửa đổi phương án chi tiết cho phù hợp với nhu cầu thực tiễn.

Được biết, tính tới 31/12/2022, Công ty đang có quỹ đầu tư phát triển là 120,46 tỷ đồng và quỹ khác là 5,02 tỷ đồng.

Chính vì vậy, Công ty lên kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu tỷ lệ 100:68,95, tương ứng cổ đông sở hữu 100 triệu cổ phiếu sẽ được mua thêm 68,95 cổ phiếu mới và dự kiến triển khai trong năm 2023.

Nếu phát hành thành công, Công ty sẽ phát hành thêm 12,55 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ từ 182 tỷ đồng, lên 307,49 tỷ đồng.

Về kế hoạch chuyển nhượng các dự án đầu tư, Công ty thông qua việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số cổ phần/phần vốn góp của Công ty tại các công ty con, công ty liên doanh, liên kết; thông qua việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ tài sản là các nhà máy mà Công ty đang sở hữu; và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng các dự án đầu tư.

Angimex lên kế hoạch lãi trong năm 2024. (Nguồn: Angimex)

Về kế hoạch kinh doanh, trong năm 2023, Công ty ước tính doanh thu đạt 824 tỷ đồng, giảm 76% so với cùng kỳ và tiếp tục lỗ thêm 60 tỷ đồng. Bước sang năm 2023, Công ty lên kế hoạch doanh thu 2.854 tỷ đồng, tăng 246,4% so với ước tính thực hiện năm 2023 và lợi nhuận trước thuế lãi 27 tỷ đồng.

Về phương án bổ sung nguồn vốn, Công ty thông qua việc huy động vốn từ các tổ chức tín dụng, các tổ chức/cá nhân có năng lực cho vay và có uy tín với mức lãi suất đi vay phù hợp trong định mức pháp luật cho phép để giải quyết các nhu cầu cấp thiết về vốn lưu động hiện tại; thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Đối với kế hoạch chào bán cổ phiếu, Công ty dự kiến chào bán tối đa 15 triệu cổ phiếu, dự kiến triển khai trong năm 2023 hoặc năm 2024 và số tiền huy động được dùng để tăng quy mô vốn chủ sở hữu để bổ sung vốn lưu động.

Bốn phương án xử lý 2 gói trái phiếu

Về phương án xử lý nợ gói trái phiếu mã AGMH2123001, Công ty lên 4 phương án phát hành. Trong đó, đầu tiên, Công ty dự kiến phát hành tối đa 35 triệu cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ vay.

Thứ hai, Công ty dự kiến phát hành tối đa 35 triệu cổ phiếu ưu đãi cổ tức để hoán đổi 350 tỷ đồng nợ vay, dự kiến triển khai trong năm 2023 hoặc năm 2024. Trong đó, cổ phiếu hoán đổi nợ là cổ phiếu ưu đãi cổ tức với mức cổ tức cố định 7%/năm.

Thứ ba, Công ty dự kiến phát hành tối đa 35 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho tối đa 100 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, số tiền này dùng để trả toàn bộ 350 tỷ đồng nợ vay trái phiếu mã AGMH2123001 và triển khai trong năm 2023 hoặc năm 2024.

Và cuối cùng, phát hành trái phiếu để cơ cấu lại 350 tỷ đồng nợ vay.

Đối với trái phiếu mã AGMH2223001, Công ty cũng lên 4 phương án. Trong đó, đầu tiên, phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ; thứ hai, phát hành cổ phiếu ưu đãi cổ tức kèm chứng quyền riêng lẻ để hoán đổi nợ; thứ ba, chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, số tiền huy động được dùng để trả nợ; và thứ tư, phát hành trái phiếu để cơ cấu lại nợ của doanh nghiệp.

Được biết, hiện tại dư nợ trái phiếu AGMH2223001 là 210 tỷ đồng.

Kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục

Sau khi liên tục trì hoãn công bố Báo cáo Kiểm toán bán niên năm 2023 và bị Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM quyết định đình chỉ giao dịch từ ngày 18/9, ngày 12/9, Angimex mới công bố Báo cáo kiểm toán bán niên năm 2023.

Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 của Angimex và đưa ra các vấn đề nhấn mạnh.

Đơn vị kiểm toán cho biết mặc dù không đưa ra ý kiến ngoại trừ nhưng lưu ý người đọc đến thuyết minh VIII.6 khi Angimex đã phát sinh khoản lỗ luỹ kế tại thời điểm 30/6/2023 là 125,43 tỷ đồng, và cũng tại ngày này, nợ phải trả ngắn hạn lớn hơn tài sản ngắn hạn là 581,6 tỷ đồng.

Trong đó, một phần bao gồm khoản huy động trái phiếu chuyển từ khoản mục vay dài hạn sang khoản mục vay ngắn hạn là 350 tỷ đồng và phân loại lại các khoản nợ phải thu ngắn hạn sang dài hạn liên quan đến các khoản đầu tư để hình thành tài sản cố định trong tương lai là 279,24 tỷ đồng (tại thời điểm 1/1/2023, Công ty có nợ phải trả ngắn hạn lớn hơn tài sản ngắn hạn là 244,9 tỷ đồng), và thanh khoản trái phiếu ảnh hưởng đến tình hình hoạt động của công ty.

Giả định về hoạt động liên tục của Công ty phụ thuộc vào khả năng có thể thanh toán hoặc tái cấu trúc lại các khoản nợ vay và trái phiếu sắp đáo hạn, cũng như thực hiện các giải pháp khác để tạo ra dòng tiền tài trợ cho hoạt động kinh doanh.

“Những điều kiện này cùng với những vấn đề khác được nêu trong thuyết minh VIII.6 cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Angimex”, Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt nhấn mạnh.

Sau kiểm toán bán niên năm 2023, Angimex ghi nhận doanh thu đạt 321,62 tỷ đồng, giảm 86,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ ghi nhận lỗ 54,69 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 6,22 tỷ đồng, tức giảm 48,47 tỷ đồng.

Với việc tiếp tục lỗ trong nửa đầu năm 2023, tính tới 30/6/2023, tổng lỗ luỹ kế đã lên tới 125,43 tỷ đồng và bằng 68,9% vốn điều lệ.

Tin liên quan
Tin khác