Sức khỏe doanh nghiệp
Bamboo Capital nhận và thực hiện quyền chuyển đổi 128,75 tỷ đồng trái phiếu Tracodi
Duy Bắc - 10/07/2022 11:03
Công ty cổ phần Bamboo Capital (mã BCG - sàn HoSE) thông qua nhận chuyển nhượng trái phiếu riêng lẻ và thực hiện chuyển đổi trái phiếu CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tracodi, TCD).

Bamboo Capital nhận chuyển nhượng 128,75 tỷ đồng trái phiếu của Tracodi, đây là trái phiếu phát hành ngày 22/1/2021, trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu, không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền.

Ngay khi nhận chuyển nhượng trái phiếu nói trên, Bamboo Capital đã thực hiện quyền chuyển đổi thành 10,3 triệu cổ phiếu TCD với giá chuyển đổi 12.500 đồng/cổ phiếu. Được biết, cổ phiếu TCD đang giao dịch trên thị trường giá 10.800 đồng/cổ phiếu. Như vậy, Bamboo Capital sẽ chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu TCD với giá cao hơn giá thị trường.

Được biết, Bamboo Capital đang nắm giữ 115,9 triệu cổ phiếu TCD, tương đương 51,54% vốn điều lệ. Nếu thực hiện chuyển đổi, doanh nghiệp sẽ nâng lên khối lượng sở hữu lên 126,2 triệu cổ phiếu TCD.

Ở một diễn biến khác, Bamboo Capital vừa điều chỉnh thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo kế hoạch cũ từ 22/6 đến 11/7 sang kế hoạch mới từ 4/7 đến 21/7.

Trong đó, nội dung dự kiến trình cổ đông kế hoạch bổ sung 1 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Thêm nữa, Bamboo Capital cũng dự kiến trình cổ đông kế hoạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn; tờ trình phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn; tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và đồng thời bổ sung thành viên thay thế. Mặc dù vậy, Công ty vẫn chưa công bố chi tiết từng tờ trình cụ thể.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý I/2022, Bamboo Capital ghi nhận doanh thu đạt 1.252,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 522,3 tỷ đồng, lần lượt tăng 97,6% và 221% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp tăng từ 32,1% lên 43,3%.

Tại thời điểm 31/03/2022, tổng tài sản của Bamboo Capital ghi nhận tăng 10,1% so với đầu năm lên 41.504,8 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn đạt 12.003,2 tỷ đồng, chiếm 28,9% tổng tài sản; các khoản phải thu dài hạn đạt 9.980,6 tỷ đồng, chiếm 24% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 7.942,9 tỷ đồng, chiếm 19,1% tổng tài sản…

Ngoài ra, tính tới cuối quý I/2022, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 11,1% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.516,1 tỷ đồng lên 15.198,6 tỷ đồng và chiếm 36,6% tổng nguồn vốn. Trong đó, 2.235,5 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn và 12.963,1 tỷ đồng nợ vay dài hạn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 8/7, cổ phiếu BCG tăng trần 900 đồng lên 14.400 đồng/cổ phiếu.

Tin liên quan
Tin khác