Viễn thông - Công nghệ
Bảo vệ dữ liệu cá nhân: Các hành vi bị nghiêm cấm
ĐT - 30/06/2023 20:30
Theo Nghị định số 13/2023/NĐ-CP CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2023, biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân được áp dụng ngay từ khi bắt đầu và trong suốt quá trình xử lý dữ liệu cá nhân.

.

Tin liên quan
Tin khác