Đầu tư
Bến Tre đề xuất Dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển vốn trên 8.409 tỷ đồng
Trúc Giang - 06/04/2023 16:29
Dự án có tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 48km đi qua các huyện Bình Đại, Ba Tri, Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre và kết nối với tuyến đường bộ ven biển của tỉnh Tiền Giang và tỉnh Trà Vinh.
Dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển kết nối tỉnh Bến Tre với tỉnh Tiền Giang và Trà Vinh có chiều dài toàn tuyến khoảng 48 km với 4 cầu lớn vượt các cửa sông

Thuộc các Dự án phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu (Mekong DPO), tỉnh Bến Tre đề xuất Dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển kết nối tỉnh Bến Tre với tỉnh Tiền Giang và Trà Vinh.

Dự án đi qua các huyện Bình Đại, Ba Tri, Thạnh Phú của tỉnh Bến Tre và kết nối với tuyến đường bộ ven biển của tỉnh Tiền Giang và tỉnh Trà Vinh.

Tổng chiều dài toàn tuyến của Dự án được tỉnh đề xuất đầu tư khoảng 48 km bao gồm 4 cầu lớn bằng nguồn vốn hỗn hợp. Trong đó, cầu Ba Lai và 10 km đường được đề xuất sử dụng vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; phần còn lại 38 km và cầu Hàm Luông 2 đề xuất đầu tư bằng nguồn vốn ODA.

Riêng 2 cầu lớn liên tỉnh là cầu Cửa Đại kết nối với Tiền Giang và cầu Cổ Chiên 2 kết nối với Trà Vinh, tỉnh Bến Tre đề xuất Trung ương đầu tư 100% (bằng vốn ODA cấp phát 100%, hoặc huy động vốn hợp pháp khác). Mỗi nguồn vốn sẽ được đầu tư bằng 1 dự án độc lập.

Tổng mức đầu tư của Dự án dự kiến 8.409,850 tỷ đồng. Trong đó, vốn vay ODA (vay Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc - Kexim) là 5.246,350 tỷ đồng; vốn đối ứng 3.163,500 tỷ đồng.

Tuyến đường ven biển này khi hình thành sẽ góp phần phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông theo hướng liên vùng, tăng cường khả năng vận chuyển, lưu thông hàng hóa, mở rộng không gian phát triển, tạo quỹ đất cho sản xuất - kinh doanh, nâng cao hiệu quả tài nguyên biển và vùng ven biển...

Về tiến độ, dự kiến tháng 6/2023 phê duyệt đề xuất; tháng 12/2023 phê duyệt chủ trương đầu tư; tháng 9/2024 Quyết định đầu tư và ký hiệp định vay.

Tin liên quan
Tin khác