Đầu tư
Bình Định chấm dứt hoạt động Dự án Khu vui chơi giải trí Đầm Thị Nại
Nguyễn Toàn - 18/06/2024 11:39
Bình Định chấm dứt hoạt động Dự án Khu vui chơi giải trí Đầm Thị Nại do Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Phú Sơn Thuận không thực hiện ứng kinh phí để chi trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo yêu cầu.
Dự án Khu vui chơi giải trí đầm Thị Nại thực hiện tại xã Nhơn Hội, TP. Quy Nhơn, thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội. Ảnh: T.X.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định (Ban Quản lý) vừa có quyết định chấm dứt hoạt động Dự án Khu vui chơi giải trí Đầm Thị Nại của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Phú Sơn Thuận (gọi tắt Công ty Phú Sơn Thuận).

Lý do chấm dứt hoạt động là nhà đầu tư không ký quỹ hoặc không có bảo lãnh nghĩa vụ ký quỹ theo quy định của pháp luật đối với dự án đầu tư thuộc diện bảo đảm thực hiện dự án đầu tư (quy định tại điểm đ, khoản 2, Điều 48, Luật Đầu tư).

Sau quyết định chấm dứt hoạt động dự án, Ban Quản lý yêu cầu Công ty Phú Sơn Thuận có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục thanh lý dự án đầu tư và thực hiện nghĩa vụ của nhà đầu tư.

Dự án Khu vui chơi giải trí Đầm Thị Nại được Ban Quản lý cấp quyết định chấp thuận nhà đầu tư số 147/QĐ-BQL, ngày 27/5/2022 với quy mô diện tích 30,43 ha, tổng vốn đầu tư 795,7 tỷ đồng. Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động động 36 tháng kể từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, cho thuê đất.

Đại diện Ban Quản lý cho biết, theo yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất đối với dự án Dự án Khu vui chơi giải trí Đầm Thị Nại, Công ty Phú Sơn Thuận có trách nhiệm về kinh phí chi trả bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng.

Đồng thời, căn cứ các phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt, Ban Quản lý đã yêu cầu chủ đầu tư ứng kinh phí để chi trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng (qua các biên bản làm việc với đại diện chủ đầu tư ngày 30/8/2023, ngày 23/2/2024) nhưng Công ty Phú Sơn Thuận “không thực hiện”.

Ngày 11/4/2024, Ban Quản lý đã lập biên bản về việc Công ty Phú Sơn Thuận không chấp hành thực hiện thủ tục bảo đảm thực hiện dự án đầu tư Dự án Khu vui chơi giải trí Đầm Thị Nại.

“Như vậy, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Phú Sơn Thuận đã không thực hiện nghĩa vụ cam kết đầu tư theo quy định tại Điều 43, Luật Đầu tư, Điều 25 và Điều 26, Nghị định số 31/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư”, đại diện Ban Quản lý thông tin.

Do đó, Ban Quản lý cho rằng, với vi phạm nêu trên, đối chiếu với các quy định hiện hành, Dự án Khu Vui chơi giải trí Đầm Thị Nại thuộc trường hợp chấm dứt hoạt động dự án đầu tư.

Tin liên quan
Tin khác