Đầu tư
Bình Định điều chỉnh quy hoạch Khu đô thị Khoa học và Giáo dục Quy Hòa
Việt Hương - 08/09/2021 10:30
UBND tỉnh Bình Định vừa phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị Khoa học và Giáo dục Quy Hòa.

Theo lãnh đạo tỉnh Bình Định, việc điều chỉnh quy hoạch này nhằm chuẩn bị điều kiện cần thiết để xây dựng các chính sách đầu tư xây dựng nhà ở cho chuyên gia và thu hút nhân lực có trình độ cao về làm việc tại địa phương.

Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Bình Định theo kế hoạch đã được UBND tỉnh này ban hành.

Toàn cảnh Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành ( ICISE) được Bình Định quy hoạch đầu tư cho lĩnh vực nghiên cứu về giáo dục - ảnh Đào Tiến Đạt 

Qua đó rà soát, bổ sung một số khu chức năng đô thị, khu nhà ở chuyên gia, nhân lực trình độ cao và các đối tượng chuyên môn đặc thù; làm cơ sở để đầu tư xây dựng đảm bảo đầy đủ hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật có liên quan.

Theo quy hoạch, tổng quy mô diện tích điều chỉnh quy hoạch khoảng 39ha thuộc phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn; gồm 02 vị trí điều chỉnh: Vị trí 1 là quỹ đất phía Bắc các dự án khoa học, diện tích 5ha; vị trí 2 là quỹ đất phía Tây Nam khu đô thị Khoa học và Giáo dục Quy Hòa, diện tích 34ha.

Sở Xây dựng được UBND tỉnh Bình Định giao nhiệm vụ chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức lập đồ án quy hoạch, thẩm định, trình phê duyệt theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. 

Tiến độ thực hiện hoàn thành đồ án trong thời gian 03 tháng kể từ ngày nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt.

Trước đó, tháng 7/2021, UBND tỉnh Bình Định đã có văn bản đồng ý chủ trương cho Sở Xây dựng tỉnh này tiếp nhận nguồn tài trợ từ Công ty cổ phần FPT để lập điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị Khoa học và Giáo dục Quy Hòa.

Tin liên quan
Tin khác