Chuyển động thị trường
Bình Định phê duyệt cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội
Nguyễn Toàn - 01/08/2023 18:42
Bình Định hỗ trợ 50% kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật; thực hiện giải phóng mặt bằng và giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư triển khai dự án nhà ở xã hội.

Theo cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh vừa được UBND tỉnh Bình Định phê duyệt ngày 1/8/2023, bên cạnh nội dung hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành, Nhà nước hỗ trợ 50% kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án xây dựng nhà ở xã hội (trừ hệ thống kỹ thuật bên trong tòa nhà).

Cùng với đó, Nhà nước thực hiện giải phóng mặt bằng và giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư triển khai dự án (trừ trường hợp dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội được giao theo quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 57, của Luật Nhà ở).

UBND tỉnh Bình Định cho biết, nguồn kinh phí hỗ trợ trên được bố trí từ ngồn ngân sách tỉnh, hằng năm theo kế hoạch phát triển nhà ở xã hội.

Ba đối tượng áp dụng gồm các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Định đã được lựa chọn chủ đầu tư theo quy định hiện hành; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội không phải bằng nguồn vốn hoặc hình thức quy định tại khoản 1, Điều 53, Luật Nhà ở đã được lựa chọn làm chủ đầu tư.

Ngoài ra, các cơ quan Nhà nước, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Định cũng thuộc diện áp dụng.

Tuy nhiên, UBND tỉnh Bình Định cũng quy định, kinh phí hỗ trợ xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật được xem xét hỗ trợ sau khi đã thực hiện đầu tư xây dựng, nghiệm thu hoàn thành và được cơ quan nhà nước kiểm tra xác nhận giá trị thực hiện.

Ngoài ra, đơn vị được hỗ trợ không được tính các khoản hỗ trợ của Nhà nước vào giá bán, giá cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội.

Tỉnh Bình Định hiện đặt mục tiêu hoàn thành khoảng 12.900 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn đến năm 2025, vượt sớm hơn 5 năm theo kế hoạch đã được Thủ tướng giao cho tỉnh này tại Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030.

Tính đến ngày 17/7/2023, Bình Định có 15 dự án nhà ở xã hội triển khai với khoảng 10.733 căn; trong đó đã bàn giao đưa vào sử dụng 4 dự án với 1.587 căn.

Dự kiến trong năm 2023, tỉnh Bình Định sẽ khởi công xây dựng khoảng 7 dự án nhà ở xã hội với khoảng 4.627 căn hộ.

Vào cuối tháng 6/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dịnh đã có thông báo tìm nhà đầu tư Dự án Nhà ở xã hội Nhơn Phú 2 tại phường Nhơn Phú, TP. Quy Nhơn với tổng vốn đầu tư 726 tỷ đồng, quy mô 714 căn hộ.

Tin liên quan
Tin khác