Điểm nóng
Bình Định yêu cầu khẩn trương xử lý các trường hợp xây dựng trái phép dọc tuyến ĐT.632
Linh Đan - 29/12/2022 10:56
Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về tình trạng lấn, chiếm đất đai, xây dựng công trình trái phép trên địa bàn, nhất là dọc tuyến đường ĐT.632.

UBND tỉnh Bình Định vừa UBND huyện Phù Mỹ chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường và các ngành chức năng liên quan khẩn trương tổ chức rà soát lại toàn bộ các trường hợp lấn chiếm đất đai, xây dựng công trình trái phép dọc các tuyến đường của huyện, nhất là tuyến đường ĐT.632 và tuyến đường ven biển, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật hiện hành.

UBND huyện Phù Mỹ có biện pháp cụ thể chấn chỉnh công tác quản lý về đất đai, xây dựng trên địa bàn xã Mỹ Lợi nói riêng và địa bàn huyện nói chung; chỉ đạo các phòng, ban, nhất là UBND cấp xã thường xuyên kiểm tra nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý kiên quyết, kịp thời các trường hợp lấn, chiếm đất đai, xây dựng công trình trái phép tại địa phương; không để tình trạng lấn chiếm hành lang giao thông, xây dựng công trình trái phép tái diễn.

Bên cạnh đó, UBND huyện Phù Mỹ tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền để người dân hiểu và tuân thủ các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng.

“Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND tỉnh về tình trạng lấn, chiếm đất đai, xây dựng công trình trái phép trên địa bàn”, UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo.

Cùng với đó, UBND tỉnh Bình Định giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng và địa phương liên quan tăng cường công tác kiểm tra nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông trên địa bàn tỉnh theo quy định pháp luật hiện hành.

Tin liên quan
Tin khác