Đầu tư
Bình Dương hạ thi đua người đứng đầu nếu giải ngân đầu tư công chậm
Lê Quân - 30/03/2023 13:56
Năm 2023, những đơn vị tại Bình Dương giải ngân đầu tư công không đạt tối thiểu 95%, người đứng đầu và công chức, viên chức liên quan trực tiếp sẽ bị hạ một bậc thi đua.

UBND tỉnh Bình Dương vừa ký kết giao ước thi đua thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 với 31 chủ đầu tư.

Bản giao ước thi đua gồm 6 nội dung: nêu cao trách nhiệm người đứng đầu; phát huy hiệu quả sử dụng nguồn vốn; thi đua tập trung nguồn lực cho giải ngân vốn đầu tư công; đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án; thực hiện tốt thủ tục hành chính trong giải ngân vốn; cam kết tỷ lệ giải ngân vốn đến quý IV đạt tối thiểu 95% kế hoạch vốn được giao.

Ông Võ Văn Minh (ngồi giữa), Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương ký kết bản giao ước thi đua thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 với 31 chủ đầu tư

Những nội dung cam kết sẽ được đưa vào chỉ tiêu đánh giá thi đua cuối năm đối với người đứng đầu và công chức, viên chức, người lao động liên quan trực tiếp với hình thức hạ một bậc thi đua nếu không hoàn thành.

Phát biểu tại Lễ ký, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh nhấn mạnh, kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 của tỉnh trung bình mỗi quý là 25%, đến quý III phải đạt 75%, cuối năm phải đạt tối thiểu là 95%.

Do đó, để thực hiện được các chỉ tiêu đề ra, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2023. Chỉ thị quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu, cũng như nhiệm vụ của các sở, ngành, các chủ đầu tư trong thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023.

“Kết quả đầu tư công năm 2022 là bài học kinh nghiệm, cho nên năm 2023, yêu cầu sớm triển khai công tác đầu tư công để khắc phục những thiếu sót, hạn chế. Các chủ đầu tư cần sớm hoàn thiện thủ tục các dự án, nhất là các dự án trọng điểm để trình cấp thẩm quyền phê duyệt, làm cơ sở bố trí vốn thực hiện theo quy định” ông Minh nhấn mạnh.

Năm 2023, kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh Bình Dương được giao 21.783 tỷ đồng, số vốn được giao cao nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, đến ngày 28/3/2023, khối lượng thực hiện đạt gần 431 tỷ đồng, giá trị giải ngân đạt trên 924 tỷ đồng, đạt 4,2% kế hoạch tỉnh giao và đạt 7,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. So với cùng kỳ năm 2022, đạt thấp hơn cả giá trị giải ngân tuyệt đối và số tương đối.
Tin liên quan
Tin khác