Thời sự
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Tận dụng mọi cơ hội đưa nền kinh tế phục hồi hiệu quả, phát triển bền vững
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng chia sẻ về cơ hội hồi phục và tăng trưởng kinh tế, xã hội của Việt Nam trong năm 2022.
TIN LIÊN QUAN