Chuyển động thị trường
Cần có tiêu chí cụ thể, có tính định lượng, phù hợp với thực tế Luật Đất đai 2024
Thanh Vũ - 18/06/2024 17:59
Phó thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2024 cần có tiêu chí cụ thể, có tính định lượng, phù hợp với thực tế.

Sáng 18/6, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành, chuyên gia và kết nối trực tuyến 63 tỉnh, thành phố về dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (Nghị định).

Buổi họp có sự góp mặt của đại diện các bộ ngành, hiệp hội và chuyên gia liên quan tới lĩnh vực bất động sản. Ảnh: VGP/Minh Khôi

Ghi nhận các ý kiến phát biểu tại cuộc họp, Phó thủ tướng nhấn mạnh, Nghị định chỉ hướng dẫn những điểm mới của Luật Đất đai 2024 mà chưa có trong các văn bản pháp luật. Các điều khoản sẽ tự động hết hiệu lực khi bổ sung, hoàn thiện quy định pháp luật chuyên ngành.

Ngoài ra, Phó thủ tướng còn nhấn mạnh về việc tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất cho địa phương.

"Cần có tiêu chí cụ thể, có tính định lượng, phù hợp với thực tế”, Phó thủ tướng chỉ đạo.

Để đáp ứng yêu cầu trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để xây dựng bộ tiêu chí phân bổ chỉ tiêu sử dụng đối với từng loại đất như đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, đất công nghiệp...

Bên cạnh đó, nhằm bảo đảm ổn định chính sách, môi trường đầu tư khi quy định về miễn, giảm tiền thuê đất (liên quan đến trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất không qua đấu giá, đấu thầu), Phó thủ tướng cũng đã yêu cầu cơ quan soạn thảo phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu và xin ý kiến thành viên Chính phủ; chỉnh lý theo hướng chuẩn hóa khái niệm miễn, giảm tiền thuê đất.

Ngoài ra, cuộc họp cũng đã xác định thêm về điều kiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Cụ thể, đối với các dự án đầu tư thuộc những lĩnh vực ưu tiên, địa bàn khó khăn được giao đất không thông qua đấu thầu, đấu giá, trường hợp có từ hai nhà đầu tư trở lên, dự án sẽ thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, sau khi tiếp thu, chỉnh lý, dự thảo Nghị định quy định các địa phương không tổ chức Hội đồng Nhân dân cấp huyện, Ủy ban Nhân dân cấp huyện sẽ trình cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh để thẩm định quy hoạch sử dụng đất cấp huyện. 

Trường hợp không phải lập quy hoạch sử dụng đất, cấp huyện căn cứ vào quy hoạch chung hoặc quy hoạch phân khu được phê duyệt để tổ chức thực hiện; rà soát, sửa đổi tiêu chí phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất đối với đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên, đất trồng cây lâu năm, đất khu công nghiệp.

Dự thảo Nghị định cũng bổ sung quy định về xử lý chuyển tiếp đối với trường hợp chủ đầu tư dự án xây dựng công trình phòng, chống sạt lở bờ biển để không làm ảnh hưởng đến diện tích đất đã được nhà nước giao, cho thuê thực hiện dự án.

Với quỹ đất hình thành từ công trình phòng, chống sạt lở bờ biển và liền kề với diện tích đất chủ đầu tư đang sử dụng sẽ được Nhà nước giao, cho thuê mà không phải đấu giá, đấu thầu.

Về quy định trường hợp bất khả kháng không áp dụng quyết định thu hồi đất, các ý kiến tại cuộc họp đề nghị chỉnh sửa lại thành quy định về trường hợp chậm tiến độ sử dụng đất được xem xét kéo dài dự án. 

Đồng thời, các cơ quan cần dẫn chiếu đầy đủ quy định về trường hợp bất khả kháng trong bộ luật Dân sự; xác định trường hợp do nguyên nhân khách quan, chủ quan của cơ quan quản lý (thay đổi quy hoạch, chính sách đầu tư, thu hồi đất trái pháp luật…). Các trường hợp khác sẽ do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Tin liên quan
Tin khác