Đầu tư
Cần Thơ ban hành Chỉ thị hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn đẩy mạnh sản xuất công nghiệp
Trúc Giang - 08/05/2024 07:13
Ngày 7/5, UBND TP. Cần Thơ ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc tăng cường hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy mạnh sản xuất công nghiệp trên địa bàn TP. Cần Thơ.

Theo UBND TP. Cần Thơ, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp và ngày càng nhiều khó khăn, thách thức, để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 theo Nghị quyết 17-NQ/TU ngày 4/12/2023 của Thành ủy Cần Thơ, tập trung thúc đẩy đầu tư phát triển doanh nghiệp, phát huy hiệu quả sản xuất kinh doanh; xây dựng và phát triển TP. Cần Thơ nhanh và bền vững để góp phần đánh dấu chặng đường 20 năm TP. Cần Thơ trực thuộc Trung ương, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố; Chủ tịch UBND quận, huyện; các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố tổ chức thực hiện nhiều nội dung quan trọng.

Cụ thể, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ yêu cầu Sở Công Thương đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu hàng hóa. Tập trung hướng dẫn, giúp đỡ các doanh nghiệp, người sản xuất kinh doanh trong hoạt động sản xuất kinh doanh bám sát tín hiệu thị trường; kịp thời có những thông tin, cảnh báo, hướng dẫn doanh nghiệp phản ứng phù hợp khi đối mặt với các rào cản kỹ thuật trong phòng vệ thương mại của các nước.

Thực hiện có hiệu quả công tác tư vấn, chương trình kết nối doanh nghiệp, chương trình hỗ trợ sản xuất, các giải pháp hỗ trợ khôi phục sản xuất gắn với việc thực hiện cơ cấu lại ngành công nghiệp thành phố.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính và thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh để tạo điều kiện hỗ trợ thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Phối hợp với các đơn vị có liên quan tháo gỡ những điểm nghẽn, rào cản pháp lý đang cản trở hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp để củng cố niềm tin và tạo động lực kinh doanh cho doanh nghiệp; tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi và thu hút đầu tư vào thành phố.

Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Theo dõi tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp và họp tác xã nhằm tham mưu giải quyết các khó khăn, rào cản đối với hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã…

Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các địa phương thực hiện thủ tục hành chính cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho tổ chức, người dân phải nhanh, đúng quy định trên nguyên tắc đơn giản thủ tục, không gây phiền hà, sách nhiễu người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện.

Cục Thuế thành phố nỗ lực triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực thuế để hỗ trợ doanh nghiệp giảm gánh nặng chi phí để tập trung cho sản xuất kinh doanh, từng bước phục hồi, phát triển và tăng đóng góp cho ngân sách nhà nước.

Kịp thời cập nhật các điều chỉnh, bổ sung về chính sách ưu đãi thuế cùng với những cải cách, nâng cao môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, góp phần trong việc nâng cao tính hấp dẫn của môi trường đầu tư của thành phố.

Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ cũng yêu cầu UBND quận, huyện chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời phản ánh những khó khăn vướng mắc tại địa phương; phối hợp cùng cấp thẩm quyền nhanh chóng tháo gỡ những điểm nghẽn, rào cản pháp lý đang cản trở hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp để củng cố niềm tin và tạo động lực kinh doanh cho doanh nghiệp; tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi trong thu hút đầu tư…

Tin liên quan
Tin khác