Đầu tư
Cần Thơ: Chấp thuận chủ trương đầu tư Nhà máy nhiệt điện vốn trên 1,190 tỷ USD
Trúc Giang - 05/09/2022 12:59
Dự án Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn III có tổng vốn đầu tư sơ bộ khoảng 27.596 tỷ đồng, tương đương 1.190,5 triệu USD. Địa điểm thực hiện Dự án tại phường Phước Thới, quận Ô Môn.

Ngày 5/9, nguồn tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Cần Thơ cho biết, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Nguyễn Văn Hồng đã ký Quyết định số 2447/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp nhận nhà đầu tư đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam để thực hiện Dự án Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn III.

Dự án được thực hiện tại Trung tâm Điện lực Ô Môn

Mục tiêu Dự án nhằm xây dựng Nhà máy nhiệt điện turbine khí chu trình hỗn hợp, quy mô theo quy hoạch ngành được cấp thẩm quyền phê duyệt để cung cấp nguồn điện ổn định cho khu vực miền Nam nói riêng và hệ thống điện quốc gia nói chung, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và an toàn cung cấp điện; đồng thời, cùng các Nhà máy Nhiệt điện trong Trung tâm Điện lực Ô Môn tiêu thụ hết khí Lô B.

Dự án có diện tích đất khoảng 8,342 ha (khu vực nhà máy chính), là đất công trình năng lượng đã được UBND TP. Cần Thơ cho nhà đầu tư thuê đất (trả tiền hàng năm).

Các hạng mục chính gồm: Gian máy turbine khí - máy phát, turbine hơi - máy phát, khu vực máy biến áp và khu vực sân phân phối; các khu phụ trợ như: nhà hành chính, khu điều khiển trung tâm, kênh lấy nước làm mát, đường ống xả nước làm mát, khu xử lý nước.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn III có tổng vốn đầu tư sơ bộ khoảng 27.596 tỷ đồng, tương đương 1.190,5 triệu USD. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 9.926 tỷ đồng, tương đương 428,2 triệu USD; vốn huy động 17.670 tỷ đồng, tương đương 762,29 triệu USD.

Địa điểm thực hiện Dự án tại Trung tâm Điện lực Ô Môn, phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP. Cần Thơ. Thời hạn hoạt động của Dự án là 31 năm kể từ ngày Quyết định cho thuê đất (2021 - 2052).

Về tiến độ thực hiện Dự án, trong quý II - III/2022, phê duyệt chủ trương đầu tư; quý IV/2022 sẽ phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi; khởi công dự án vào quý I/2025; bắt đầu tiếp nhận khí vào quý III/2027; vận hành thử thách vào quý IV/2027 và phát hành điện thương mại vào quý IV/2027.

Tin liên quan
Tin khác