Thời sự
Cần Thơ sẽ phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, dự kiến 2.000 tỷ đồng
Trúc Giang - 29/02/2024 20:08
Việc phát hành trái phiếu chính quyền địa phương là giải pháp cần thiết để huy động nguồn lực kinh tế từ xã hội, đảm bảo cân đối nguồn vốn đầu tư phát triển cho các dự án, công trình trọng điểm, cấp bách trên địa bàn thành phố.
TIN LIÊN QUAN

Ngày 28/2, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Dương Tấn Hiển đã ký ban hành Đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương TP. Cần Thơ năm 2024.

Theo Đề án, để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 45/2022/QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Cần Thơ, UBND thành phố đã triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, điều hành, thực hiện tốt công tác khai thác, quản lý và bồi dưỡng nguồn thu, tăng cường huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Trong đó việc triển khai phát hành trái phiếu chính quyền địa phương là giải pháp cần thiết để huy động nguồn lực kinh tế từ xã hội, đảm bảo cân đối nguồn vốn đầu tư phát triển cho các dự án, công trình trọng điểm, cấp bách trên địa bàn thành phố.

Mục đích phát hành trái phiếu chính quyền địa phương do UBND TP. Cần Thơ phát hành nhằm đảm bảo cân đối nguồn vốn đầu tư phát triển để thực hiện các dự án trọng điểm thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được HĐND thành phố thông qua theo quy định, gồm: Dự án đường Vành đai phía Tây TP. Cần Thơ (nối Quốc lộ 91 với Quốc lộ 61C), Đường tỉnh 917, Đường tỉnh 918, các khu tái định cư mới.

Trái phiếu được phát hành để bù đắp cho bội chi ngân sách địa phương. Nguồn hoàn trả trái phiếu được đảm bảo từ nguồn ngân sách thành phố. Việc sử dụng nguồn vốn đảm bảo theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công theo nguyên tắc đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả.

Dự kiến khối lượng trái phiếu phát hành tối đa là 2.000 tỷ đồng. Trong đó, phân bổ cho năm 2024 là 1.000 tỷ đồng, năm 2025 là 1.000 tỷ đồng, đảm bảo nằm trong tổng mức vay theo Nghị quyết số 45/2022/QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội và trong bội chi ngân sách địa phương hàng năm được Quốc hội quyết định, Thủ tướng Chính phủ giao.

Về kỳ hạn, với mục đích xác định kỳ hạn của trái phiếu cho phù hợp với thời hạn đầu tư của các dự án phát triển hạ tầng, đồng thời giảm bớt áp lực hoàn trả nợ của ngân sách trong tương lai, trái phiếu chính quyền địa phương do UBND TP. Cần Thơ phát hành có kỳ hạn 10 năm và 15 năm. Cơ cấu cụ thể của từng loại kỳ hạn tùy thuộc vào nhu cầu của các nhà đầu tư và tình hình thị trường tại thời điểm phát hành.

Mệnh giá của trái phiếu là 100.000 đồng.

Về phương thức phát hành, việc phát hành trái phiếu dự kiến được thực hiện theo các phương thức sau: Phương thức đấu thầu phát hành tại tổ chức thực hiện đấu thầu công cụ nợ Chính phủ; phương thức bảo lãnh phát hành thông qua các công ty chứng khoán, các ngân hàng, các tổ chức tài chính tín dụng có chức năng cung cấp dịch vụ. Phương thức phát hành cụ thể của từng đợt sẽ được xác định phù hợp theo tình hình thực tế và nhu cầu thị trường. Quy trình đấu thầu phát hành và bảo lãnh phát hành được thực hiện theo quy định về phát hành công cụ nợ của Chính phủ.

Sau đợt phát hành lần đầu, trái phiếu có thể được phát hành bổ sung để đảm bảo đủ khối lượng đối với mỗi mã trái phiếu, tăng cường tính thanh khoản của trái phiếu trên thị trường thứ cấp.

Về thời gian phát hành, dự kiến tập trung phát hành vào tháng 7 năm 2024 (đợt 1), sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Tài chính và vào quý I năm 2025 (đợt 2) đối với khối lượng còn lại, tùy theo khối lượng giải ngân của phát hành đợt 1.

Theo UBND TP. Cần Thơ, với tổng dư nợ vay đến cuối năm 2024 của thành phố dự kiến là 4.149.081 triệu đồng vẫn nằm trong phạm vi hạn mức vay nợ của ngân sách địa phương năm 2024 (6.950.448 triệu đồng).

Tin liên quan
Tin khác