Doanh nghiệp
Cập nhật giá đơn vị Quỹ liên kết đơn vị của AIA Việt Nam ngày 6/12/2023
Như Loan - 06/12/2023 14:31
AIA Việt Nam cập nhật giá đơn vị Quỹ liên kết đơn vị ngày 6/12/2023.

Giá đơn vị quỹ và Quỹ liên kết đơn vị được áp dụng cho dòng sản phẩm Bảo hiểm liên kết đơn vị, gồm sản phẩm bảo hiểm InvestA - Bảo hiểm liên kết đơn vị, OptimA - Bảo hiểm liên kết đơn vị cho doanh nghiệp và sản phẩm Bảo hiểm liên kết đơn vị Bước đến tương lai.

Tin liên quan
Tin khác