Doanh nghiệp
Cập nhật giá đơn vị Quỹ liên kết đơn vị của AIA Việt Nam ngày 8/5/2024
Như Loan - 08/05/2024 14:26
AIA Việt Nam cập nhật giá đơn vị Quỹ liên kết đơn vị ngày 8/5/2024.

Giá đơn vị quỹ và Quỹ liên kết đơn vị được áp dụng cho dòng sản phẩm Bảo hiểm liên kết đơn vị, gồm sản phẩm bảo hiểm InvestA - Bảo hiểm liên kết đơn vị, OptimA - Bảo hiểm liên kết đơn vị cho doanh nghiệp và sản phẩm Bảo hiểm liên kết đơn vị Bước Đến Tương Lai.

Tin liên quan
Tin khác