Đầu tư
Chấm dứt các dự án xã hội hóa nạo vét luồng hàng hải Hòn La - Quảng Bình
Bảo Như - 05/11/2022 15:49
Dự án nạo vét, nâng cấp tuyến luồng hàng hải Hòn La và Dự án nạo vét, thiết lập khu neo đậu tránh trú bão cho tàu biển tại Hòn La vừa bị chấm dứt.
Tàu chở hàng rời cập cảng Hòn La - Quảng Bình.

Bộ GTVT vừa có công văn gửi Cục Hàng hải Việt Nam liên quan đến việc chấm dứt các dự án xã hội hóa nạo vét tại khu vực Hòn La - Quảng Bình.

Theo đó, Bộ GTVT thống nhất chủ trương việc chấm dứt các dự án theo như đề nghị của Cục Hàng hải Việt Nam. Cục Hàng hải Việt Nam có trách nhiệm thực hiện các thủ tục liên quan để chấm dứt thực hiện các dự án theo quy định.

Được biết, hai dự án xã hội hóa nạo vét bị Cục Hàng hải Việt Nam đề nghị chấm dứt là Dự án nạo vét, nâng cấp tuyến luồng hàng hải Hòn La và Dự án nạo vét, thiết lập khu neo đậu tránh trú bão cho tàu biển tại Hòn La.

Cả hai dự án này đều được Cục Hàng hải Việt Nam cấp phép triển khai theo hình thức xã hội hóa kết hợp tận thu sản phẩm tiêu dùng trong nước hoặc xuất khẩu bù chi phí nạo vét, không sử dụng ngân sách nhà nước trong vòng 5 năm. Tuy nhiên các dự án trên đều chậm tiến độ, không phát huy hiệu quả và làm ảnh hưởng đến quá trình đầu tư các dự án trong khu cảng Hòn La.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Bình đã có văn bản đề nghị Cục Hàng hải Việt Nam báo cáo Bộ GTVT thu hồi các dự án nạo vét xã hội hóa tại khu vực Hòn La. Trong thời gian chờ quy hoạch, đề nghị Bộ GTVT bổ sung nguồn kinh phí duy tu hàng năm để thực hiện việc duy tu nạo vét luồng vào cảng, đảm bảo cho tàu ra vào làm hàng được thuận lợi, an toàn.

Theo UBND tỉnh Quảng Bình, hiện nay luồng hàng hải vào cảng Hòn La sau một thời gian dài không được duy tu nạo vét nên bị bồi lắng nghiêm trọng, nhiều điểm chỉ đạt độ sâu hơn 7m (chỉ cho tàu có trọng tải từ 5.000 – 7.000 tấn), không đảm bảo chuẩn tắc cho cho tàu thuyền ra vào cảng, gây khó khăn cho hoạt động của doanh nghiệp, ảnh hưởng rất lớn đến quá trình khai thác của bến cảng hiện tại cũng như quy hoạch, kế hoạch phát triển cảng biển và khả năng thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Bình.

UBND tỉnh Quảng Bình đề nghị Bộ GTVT bố trí nguồn vốn ngân sách nhà nước để thực hiện đầu tư nâng cấp tuyến luồng hàng hải Hòn La cho tàu 20.000 tấn nhằm tạo thuận lợi cho tàu ra vào cảng thường xuyên, tháo gỡ khó khăn trước mắt cho doanh nghiệp; đồng thời thu hút đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng tại cảng Hòn La phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương sau đại dịch Covid-19.

Tin liên quan
Tin khác