Đầu tư và cuộc sống
Chỉ đạo mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo về học phí, giá sách giáo khoa
Hưng Anh - 17/05/2024 14:07
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có chỉ đạo mới về học phí, giá sách giáo khoa năm học 2024-2025, trong đó nhấn mạnh việc không để xảy ra lạm thu đầu năm.

Theo đó, đối với học phí năm học 2024-2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương, các trường thực hiện mức thu học phí theo đúng quy định tại Nghị định số 97/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ.

Mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí đáp ứng nhu cầu người học của cơ sở giáo dục được thực hiện theo Nghị quyết của HĐND cấp tỉnh ban hành phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định số 24/2021/NĐ-CP ngày 23/3/2021 của Chính phủ.

Chưa vào năm học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo nóng về học phí và giá sách giáo khoa.

Bộ cũng yêu cầu các địa phương, các trường thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và hỗ trợ tiền đóng học phí theo đúng quy định tại Chương IV, Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ. Trong đó, từ năm học 2024-2025, đối tượng trẻ em mầm non 5 tuổi được miễn học phí (được hưởng từ ngày 1/9/2024).

Các địa phương, các trường phải tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và có trách nhiệm giải trình với người học và xã hội về các mức thu, khoản thu của cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý theo đúng quy định, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lạm thu đầu năm học; địa phương chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện việc vận động, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ theo đúng quy định hiện hành; thực hiện công khai về cam kết chất lượng giáo dục và đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các địa phương, các trường thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và hỗ trợ tiền đóng học phí theo đúng quy định tại Chương IV, Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ.

Đối với giá sách giáo khoa và vật tư thiết bị giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, Luật Giá 2023 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024) quy định sách giáo khoa thuộc danh mục hàng hóa do Nhà nước định giá và Bộ Giáo dục và Đào tạo định giá tối đa.

Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu quy định giá tối đa sách giáo khoa để thực hiện từ ngày 1/7/2024. Từ nay đến thời điểm trước ngày 1/7/2024, việc quản lý giá sách giáo khoa tiếp tục thực hiện Theo Luật Giá 2012 và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Tin liên quan
Tin khác