Thời sự
Chỉ số PAPI của 5 thành phố trực thuộc Trung ương qua 5 năm
ĐT - 13/04/2023 20:34
Theo Báo cáo Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2022, trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương, Hà Nội có điểm chỉ số tổng hợp cao nhất, tiếp theo là Hải Phòng, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh và cuối cùng là Cần Thơ.

.

Tin liên quan
Tin khác