Đầu tư
Chốt phương án gọi vốn đầu tư trạm dừng nghỉ cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45
Anh Minh - 10/12/2023 15:03
Trạm dừng nghỉ trên Dự án thành phần Mai Sơn - Quốc lộ 45 trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông được bố trí hai bên tại Km 329+700, có giá trị sơ bộ chi phí thực hiện khoảng 194,4 tỷ đồng.
Ảnh minh hoạ.

Cục trưởng Cục Đường cao tốc Việt Nam vừa ký Quyết định số 125//QĐ-CĐCTVN phê duyệt các nội dung trong Danh mục dự án đầu tư xây dựng và vận hành Trạm dừng nghỉ Km329+700 thuộc Dự án thành phần Mai Sơn - Quốc lộ 45 trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Vị trí trạm dừng nghỉ này được bố trí hai bên tại lý trình Km 329+700 tại xã Đông Hòa, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa, trong đó trạm bên phải tuyến có tổng diện tích khoảng 39.184m2, trạm bên trái tuyến có tổng diện tích khoảng 32.473m2.

Các hạng mục xây dựng dự kiến gồm công trình dịch vụ công, cung cấp các dịch vụ miễn phí (bãi đỗ xe, không gian nghỉ ngơi, phòng nghỉ tạm thời cho lái xe, khu vệ sinh, nơi cung cấp thông tin, nơi tổ chức, phát động tuyên truyền về an toàn giao thông, nơi trực của nhân viên cứu hộ, sơ cứu tai nạn giao thông); công trình dịch vụ thương mại (khu vực phục vụ ăn uống - giải khát, khu vực giới thiệu và bán hàng hóa, trạm cấp nhiên liệu, trạm sạc xe điện, xưởng bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện, nơi rửa xe; nhà hàng ăn uống, khu vui chơi - giải trí, các dịch vụ thiết yếu khác nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân); công trình bổ trợ là biểu trưng của địa phương hoặc của trạm dừng nghỉ.

Giá trị sơ bộ chi phí thực hiện Dự án (m1) là 199,688 tỷ đồng (không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tiền thuê đất).

Tiến độ tổng thể dự kiến Dự án là 18 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng, trong đó thời gian hoàn thành các hạng mục công trình dịch vụ công dự kiến 12 tháng. Thời gian khai thác dự án sau khi hoàn thành công tác đầu tư dự kiến là 25 năm.

Hiện trạng sử dụng đất tại trạm dừng nghỉ Mai Sơn - Quốc lộ 45 là đất nông nghiệp, trong đó một phần đã được giải phóng mặt bằng mỗi bên khoảng 10.000m2, phần diện tích điều chỉnh bổ sung sẽ tiếp tục thực hiện các thủ tục giải phóng mặt bằng theo quy định. Giá trị sơ bộ chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (m2) là 10,414 tỷ đồng.

Nguồn vốn xã hội hóa đầu tư Dự án là 100% vốn của Nhà đầu tư, bao gồm vốn chủ sở hữu và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện Dự án theo quy định pháp luật về đầu tư. Phần vốn từ Nhà nước đã chi trả trong giai đoạn chuẩn bị Dự án như giải phóng mặt bằng, chi phí tư vấn, chi phí tổ chức mời thầu... sẽ được nhà đầu tư hoàn trả theo quy định tại Thông tư số 01/2023/TT-BGTVT ngày 7/3/2023 của Bộ trưởng Bộ GTVT.

Theo quyết định của Cục Đường cao tốc Việt Nam, nhà đầu tư tham gia đấu thầu phải có vốn chủ sở hữu tối thiểu 63 tỷ đồng, bằng 30% tổng chi phí thực hiện dự án (tổng giá trị m1 và m2 sau thẩm định); có khả năng thu xếp tối thiểu bằng tổng chi phí thực hiện dự án là 210 tỷ đồng (tổng giá trị m1 và m2) trừ đi phần vốn chủ sở hữu tối thiểu nhà đầu tư phải thu xếp cho dự án.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư hoặc thành viên liên danh đã kinh doanh hoặc khai thác dịch vụ chuyên ngành đường bộ thuộc dự án đang xét đáp ứng một trong các điều kiện sau: có quyết định công bố trạm dừng nghỉ loại 1 đưa vào khai thác; hoặc có quyết định công bố trạm dừng nghỉ loại 2 hoặc 3 hoặc 4 đưa vào khai thác nhưng phải bảo đảm trạm dừng nghỉ có khu kiểm tra, bảo dưỡng sửa chữa phương tiện và trạm cấp nhiên liệu (có tài liệu chứng minh); hoặc đã kinh doanh, khai thác tối thiểu 2 dịch vụ là xưởng sửa chữa, bảo dưỡng xe cơ giới hoặc trung tâm cứu hộ, cứu nạn giao thông đường bộ và trạm cung cấp nhiên liệu xăng, dầu hoặc trạm sạc xe ô tô điện. Đồng thời có tối thiểu 1 dịch vụ thuộc 3 dịch vụ sau: dịch vụ bến, bãi đỗ xe; dịch vụ ăn uống giải khát, bán sản phẩm; dịch vụ lưu trú.

Tại Quyết định số 125//QĐ-CĐCTVN, Cục trưởng Cục Đường cao tốc Việt Nam giao Ban quản lý dự án Thăng Long hoàn thiện Danh mục dự án đầu tư xây dựng và vận hành Trạm dừng nghỉ Km329+700 thuộc Dự án thành phần Mai Sơn - Quốc lộ 45 trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông để đăng tải hồ sơ danh mục dự án trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

Tin liên quan
Tin khác